Mednarodni matematični kenguru - šolsko tekmovanje za prvošolce (in ostale)

Društvo DFMA organizira različna šolska tekmovanja, med drugim tudi Mednarodni matematični kenguru, ki se ga lahko udeležijo tudi prvošolci. Društvo skrbi za popularizacijo matematike, fizike in astronomije.

Pravila tekmovanja Mednarodni matematični kenguru za 1. razred OŠ:
  • Število vprašanj: 7
  • Možnih točk: 7 × 4 točke + 7 začetnih točk ; skupaj 35 možnih točk
  • Čas reševanja. 45 minut

Točkovanje
  • Za pravilen odgovor se prizna toliko točk, kot je naloga vredna.
  • Za nepravilen odgovor se odbije 1/4 točk, kot je naloga vredna.
  • Za neodgovarjanje ali obkroženih več odgovorov se prizna 0 točk.
  • Da bi se izognili morebitnemu negativnemu končnemu dosežku, se tekmovalcem v vsaki kategoriji prizna ustrezno število začetnih točk.
Vir: Povzeto po spletnih straneh DMFA

Rezultate si lahko, dragi starši, pogledate tukaj:
Imejte v mislih, da ni še nič izgubljenega. Do konca 9. r bo vaš otrok imel vsaj še 16 matematičnih testov in tako precej možnosti, da doseže rezultat, ki ...

Pomembno:
Letos so vsi prvošolci, ki so tekmovali na "Kengurujčku", dobili Kengučrva - didaktično igračo za krajšanje časa in ustvarjanje. Ste vi dobili svojega?
Če (še) ne, povprašajte na vaši šoli. Vsi Kengučrvi za vse sodelujoče tekmovalce iz 1.r so bili poslani po celi Sloveniji. Vse šole bi jih morale dobiti v aprilu (2017).

Mednarodni matematicni kenguru - Kengucrv